Yenilenebilir Enerji

Jeotermal enerjinin verimliliği

Jeotermal enerji; ABD, İzlanda, Filipinler, Endonezya gibi ülkelerde yaygın şekilde kullanılan bir enerji kaynağıdır. Fakat sahip olduğu rezervler bakımından şanslı ve zengin ülkeler kategorisine dahil edilen Türkiye için aynı şeyi söylemek zordur. Türkiye’deki enerji sektöründe […]