Türkiye’de faaliyet gösteren başlıca çevreci kuruluşlar

Türkiye’de özel veya devlete ait olmak üzere pek çok farklı sivil toplum kuruluşu mevcuttur. Hepsinin de dikkat çekmek istediği konular, uzmanlaştığı alanlar farklıdır. Bazıları ektikleri tohumlarla ve üretimleriyle daha yeşil bir dünyaya katkıda bulunmak isterken, bazıları ise çevreye zarar vermeyi farz edinmiş kar odaklı kuruluşlarla mücadele etmeyi amaç bellemiştir. Biz de Yer-Su’yu ziyaret eden sevgili çevreci arkadaşlar için Türkiye’de faaliyet gösteren başlıca çevreci kuruluşlar hakkında genel bilgilerin bulunduğu, faaliyet türlerinin özetlendiği bir liste hazırladık. Listede unuttuğumuz veya ulaşmakta güçlük çektiğimiz yerel bir topluluk mevcut olursa affola. Lütfen bildirim yapmaktan ve listeye eklenmeyi talep etmekten çekinmeyin. Sizlerin katkılarıyla bu portalı inşa ediyoruz ve tüm doğa severlerin yararlanabileceğin bir külliyat haline getiriyoruz.

Türkiye’de aktif olan başlıca çevreci kuruluşlar:

1) Greenpeace

Yabancı kökenli olduğu için sürekli yabancı ajanlıkla suçlanan ve işi gücü yokmuş gibi Türkiye’nin gelişimini engellemek istiyormuş gibi yansıtılan Greenpeace; Kuzey Amerika orijinli çevreci bir sivil toplum örgütüdür.

1971 yılında bir grup aktivist; Alaska’dan Kanada’da bulunan Amchitka’daki nükleer deneme sahasına eski bir tekneyle baskın yapmaları ve bölgedeki faaliyetleri prostesto etmeleri vesilesiyle kurulmuştur.

Kuruluş tarihi ve yeri: 1971, Kanada/Vancouver

Günümüzde Greenpeace; çevreye zarar verecek faaliyetlerde bulunan her türlü kar odaklı çalışmaya, çevre suçu oluşturacak eylemlere karşı mücadeleyi amaç olarak belirlemiştir. Faaliyetleri her zaman legal bazdadır. Protesto ve gönüllülük yoluyla kamuoyu uyandırmayı ve güç odakları üzerinde baskı oluşturmayı seçmişlerdir.

İlginizi çekebilir: Site ve rezidanslarda yaşamak insanları yalnızlığa mı sürüklüyor?

2) WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)

Bir diğer yabancı kökenli çevreci kuruluş olan WWF; Greenpeace ile beraber ülkemizde başı çeken sivil toplum örgütlerinden biridir denebilir. 1950’li yıllarda atılan ilk kıvılcımlar sonucunda Avrupalı ve Amerikalı çevrecilerin ortak toplantıları sonucunda ABD’de kurulmuştur.

İlgilendiği konular daha çok doğal yaşamı koruma, nesli tükenmekte olan hayvanları korumaya alma, sanayi ve endüstri yapıları uğruna doğal yaşam alanlarının yok edilmesini normal karşılayan çevre suçlarıdır. Greenpeace’e kıyasla eylemcilikten daha uzaktır. Taraftar ve bağış toplama yoluyla çalışır.

Kuruluş tarihi ve yeri: 1961, ABD

3) TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)

İlkokul çağımızdan beri adını duyduğumuz TEMA; Türkiye’nin en eski ve en önemli çevre kuruluşlarından biridir. Açılımı Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’dır. Ne yazık ki Greenpeace ve WWF gibi yabancı çevre kuruluşları gibi güçlü bir kamuoyuna ve aktif bir eylem hayatına sahip değildir. Kişisel yorum yapacak olursak TEMA’nın, Türkiye’deki çevrenin ve doğal yaşamın korunması alanında çok pasif kaldığını düşünüyoruz.

Kuruluş tarihi ve yeri: 1992, İstanbul

Bugüne kadar TEMA birçok ağaçlandırma, orman kurma, fidan dikme projesiyle Türkiye’de kuraklık tehlikesine dikkat çekmiş; daha yeşil bir Türkiye için önemli çalışmalarda bulunmuş ve genç neslin doğa bilinciyle yetişmesine katkıda bulunmaya çalışmıştır.

Okumak isteyebilirsiniz: 275 ağaç gücünde hava temizleyen reklam panosu

4) ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)

Türkiye kökenli bir diğer önemli çevre kuruluşu da ÇEKÜL’dür. Açılımından anlaşılacağı üzere diğer doğa derneklerine ek olarak kültürel miras alanlarını ve yerel kültürleri korumayı da amaçlamaktadır. ÇEKÜL; doğayı, kültürü ve insanı bir bütün olarak ele alır ve bunların bir arada korunması gerektiğine inanır. Zaten kurulduğu günden beri Türkiye’nin dört bir yanında 7 Bölge 7 Kent, GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirasın Gelişimi, 92 Ormanı Projesi, Havza Koruma Çalışmaları, Çevre Seminerleri, Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Yönetimi gibi önemli projelere imza atmıştır.

Görüşlerinin bir ürünü olarak ÇEKÜL, mottosunu “kent-havza-bölge-ülke” olarak belirlemiştir. Baş döndürücü hızla gelişen teknolojiyle geleneksel ve kültürel değerlerin arasında bir denge oturtup insan yaşamının sağlıklı bir şekilde kalkınmasını amaçlamaktadır.

Kuruluş yılı ve yeri: 1990, İstanbul

5) Doğa Derneği

2000’li yıllar sonrasında faaliyete başlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’de önemli doğal alanların korunması, hayvanların doğal yaşam alanlarına saygı duyulması, kuş gözlemciliği ve birçok koruma projesi kapsamında hemcinslerinden daha özgün bir çizgi çizmektedir.

“Doğa biziz!” sloganıyla yola çıkan dernek; slogandaki “biz” kısmında kast ettiği gibi doğayla insanı bir görmekte, ikisinin birbirinden katiyen ayrılamayacağını söyleyerek modern insanla doğal yaşam arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır.

KuşBank, Doğa Çantam ve Doğa Okulu eğitim projeleri, Kızılırmak, Gediz Deltaları ve Burdur Gölü koruma çalışmaları gibi önemli projelere genç kariyerlerine rağmen imza atmışlardır.

Kuruluş yılı ve yeri: 2002, Ankara

6) ÇEVKOR Vakfı (Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı)

Ağırlıklı faaliyet alanını doğal ve ekolojik yaşama yönelik eğitimler olarak seçen bu kuruluş; Ege Bölgesi’nden başladığı yolda tüm Türkiye’ye yönelik doğal yaşamı koruma projeleri ve uzun vadeli eğitimleri ile göz doldurmaktadır.

Eğitim ağırlıklı olmasını da kurucularının mesleklerine borçludur: ÇEVKOR; Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesindeki bir grup doğa sever öğretim üyesi tarafından kurulmuştur.

Amaçlarını halkın her kesimine, her görüşten insana çevre bilincini aşılamak, çevre bilincinin siyaset ve sosyo-ekonomi üstü bir surum olduğunu belirtmek, temiz enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, kültürel mirasların korunması olarak belirleyen vakıf; geçmişten günümüze kadarki kariyerinde çok önemli işler başarmıştır. Ekoloji Yaz Okulları, çeşitli yerel ve uluslararası kongreler, TV belgeselleri, Genç Ekologlar Eğitim Programı, Ağaçlandırma Projeleri gibi projeler bunlardan sadece birkaçıdır.  Ayrıca ÇEVKOR Vakfı literatüre kazandırdığı yayınlar bakımından da diğer birçok sivil toplum kuruluşu arasından öne çıkmaktadır. Bunları sıralayacak olursak şu şekildedir:

 • Çevre Kirliliği ve Kontrolü (Türkçe, İngilizce)
 • Çevre Eğitimi: Kavram ve Metodik Yaklaşımlar
 • Çevre Eğitimi: Metot ve Özel Konular
 • Çevre Eğitimine Giriş
 • Çevre Eğitiminde Temel Kavramlar
 • Okul Öncesi Çevre Eğitimi
 • Ekolojik Topluma Doğru (Almanca)
 • Farklı Ekosistemler ve Çevre Eğitimi
 • Biyogaz Teknolojisi

Göz atmak isteyebilirsiniz: Hava kirliliği yaşam süresini 10 yıl kısaltıyor

7) ÇEKUD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği)

Çevre bilincine sahip bir grup doğa sever tarafından kurulan ÇEKUD, kendi yürüttüğü faaliyetlerin yanında diğer çevre kuruluşlarını bir araya getirecek şekilde yaptığı organizasyonlarla da adından söz ettirmektedir.

Ağırlık verdiği çalışmalar tıpkı TEMA gibi ağaçlandırmaya ve ormanları korumaya yönelik olan kuruluş; doğanın yanı sıra kültürel ve insani değerlere de önem vermektedir. Sonuç olarak; sosyal ve ekolojik bilince yönelik kongreler, seminerler, sempozyumlar düzenleyip toplumsal, kültürel problemlerin de üzerine eğilen, çevre suçlarıyla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir ÇEKUD.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinlikler arasında “Her Fidan Bir Hayat”, “Tutunacak bir Dalımız Olsun”, “Sen Yoksan Kimse Yok”, “Çocuklarımız Ağaçlarla Büyüsün” ve “Türkiye Ağaçlanıyor” gibi çevre koruma tarihine yerleşmiş önemli başlıklar mevcuttur.

Kuruluş yılı ve yeri: 1999, İstanbul

8)ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)

Ağaçlandırma var, çevre suçlarıyla mücadele var, doğal yaşamı koruma var da bir geri dönüşümcü siil toplum örgütü yok mu diyenler için uygun bir kuruluş.:) ÇEVKO; günümüzde ambalaj atıklarının geri dönüşümünde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş en büyük kuruluştur. Günlük hayatımıza o kadar yerleşmiştir ki; meyve suyu kutularının yan üst köşelerinde mutlaka bir ÇEVKO yazısını görürüz.

Diğerlerinden daha endüstriyel olan bu kuruluş; Türkiye’de ambalaj atıklarının geri dönüşümünü arttırmayı, halkın her kesimini ve her türlü işletmeyi bilinçlendirerek geri dönüşüm bilincini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Ki amacı doğrultusunda çok önemli mesafeler kat etmiştir.

Ambalaj atıklarının geri dönüşümü kapsamında ÇEVKO; birçok büyükşehirde gerçekleştirdiği “mavi geri dönüşüm”, piyasaya sürdüğü geri dönüştürülmüş ambalajlar gibi ekonomiye somut katkısı olan çalışmalara imza atmıştır.

ÇEVKO’nun bir diğer harika çalışma alanı ise küçükleri geri dönüşüm konusunda eğitmektir. Bu doğrultuda öğrencilere yönelik sayısız eğitim, seminer düzenlenmiş; geri dönüşümün ne kadar önemli ve hayati bir konu olduğu konusunda çocuklar tabiri caizse henüz yaş iken eğitilmiştir. Gençliğe yönelik bu yatırımlar da ilk meyvelerini vermeye başlamıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığından aldığı yetkiye ek olarak ÇEVKO’nun birçok özel işletmeyle özel olarak gerçekleştirdiği geri dönüşüm sözleşmeleri de mevcuttur.

Kuruluş yılı ve yeri: 1992, İstanbul

9)TURMEPA (DenizTemiz Derneği)

Bu kuruluşun isminde diğerlerinden farklı bir durum söz konusudur. DenizTemiz Derneği Türkçe kullanılan isim iken TURMEPA; İngilizce ve uluslararası arenadaki ismi olan “Turkish Marine Environment Protection Association”ın baş harflerinden oluşmaktadır.

Adından da tahmin edileceğin gibi denizlerimizn temizliği konusunda çalışmalar yürütmektedir. Kirlenmiş olan denizleri temizleme ve denizlerin temiz tutulması gerektiği konusundaki eğitici çalışmalarıyla TURMEPA; üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren en önemli sivil toplum kuruluşudur.

Halkı bilinçlendirme ve denizleri temizleme çalışmalarının yanı sıra denizlerin kirletilmesine sebep olan her türlü çevre suçuyla mücadele etmekten de kaçınmayan TURMEPA; Rahmi Koç, Deniz Ticaret Odası Derneği ve gönüllü denizcilerin desteğiyle kurulmuştur. Sloganı “Yaşasın Deniz!” şeklindedir.

Bugüne kadar hayata geçirdiği birçok eğitim, koruma ve farkındalık projesiyle beraber TURMEPA’nın eğitime yönelik sosyal etkinlikleri tüm hızıyla devam etmektedir.

Ayrıca TURMEPA da kendi gelirinin bir kısmını sağladığı üretimden sağlamaktadır. Tıpkı ÇEVKO gibi. Çevreye zararı olmayan maddelerden üretilmiş sıvı el sabunu, bulaşık deterjanı, tekne temizleyici gibi malzemeler üretip satmaktadır.

Kuruluş yılı ve yeri: 1994, İstanbul

10) TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı)

Devlet desteğiyle oluşturulan bir diğer sivil toplum kuruluşu da TÜRÇEV’dir. Tıpkı açılımında geçen çevre sözcüğü gibi TÜRÇEV; yeşil ve ekolojik yaşamdan denizlerin temizliğine, kültürel değerlerin korunmasından bu konularda halkın ve gençlerin bilinçlendirilmesine kadar birçok alanda çalışmayı görev bilmiştir. TÜRÇEV’in kuruluşunda ve sonrasında yürüttüğü çalışmalarda Turizm Bakanlığı her zaman destek olmuştur.

Turizm Bakanlığının destek olmasının bir getirisi olarak TÜRÇEV’in başlıca çalışma bölgeleri Antalya, Muğla gibi illerimizdir. Ayrıca TÜRÇEV; Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)’na da üye olarak ülkemizdeki çevreci çalışmalarda küresel koordinasyonu sağlamaktadır.

Bugüne kadar TÜRÇEV’in çevre standartlarına uygun işletilen plajlara uyguladığı ve ciddi bir klas götergesi olan Mavi Bayrak ödül çalışması, deniz temizliği konusunda kamuoyu oluşturmak, çevreci fikirlere destek olmak, geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda küçük yaştakiler için seminerler düzenlemek gibi pek çok aktivitesi olmuştur.

Kuruluş yılı ve yeri: 1993, Ankara

Bunu da okuyun: Bebek mamalarının %20’sinde kurşun mevcut

11)Doğa ile Barış Derneği

Herhangi bir hibe ve destekle kurulmayan Doğa ile Barış Derneği; diğer sivil toplum kuruluşlarına göre bariz gönüllülük esasına dayanan, daha amatör ve daha samimi ruha sahip bir kuruluştur. Türkiye’de faaliyet gösteren çevreci topluluklar arasında gençlerin belki de en çok ilgisini çekenlerden biridir.

İnsan ile doğanın birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını düşünen dernek, günümüzde teknolojiye hastalık derecesinde kendini kaptıran insanoğlu ile doğayı uygun bir şekilde barıştırmak doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca her türlü çevre sorununa karşı yapılacak bir katkı ya da çevre suçlarıyla mücadele etmek için oluşturulacak kamuoyu çalışmalarına destek vermek için diğer çevreci kuruluşlarla sürekli koordinasyon sağlamaktadır. Böylece Doğa ile Barış Derneği; gönüllülerinin çevrenin her konusuyla yeterince ilgilenmelerini sağlayıp doğa bilincini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir.

Kuruluş yılı ve yeri: 1993, İstanbul

12)TÜDAV (Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı)

Denizlerin temizliği ve deniz yaşamının korunması için çalışan derneklerden bir diğeri TÜDAV’dır. DenizTemiz Derneği’ne benzer olarak TÜDAV da faaliyet gösterdiği denizlerde temizliğin sağlanması, toplumun her kesiminin bu alanda bilinçlenmesi için çalışmaktadır. Ek olarak TÜDAV; bilimsel araştırmalara daha çok önem veren bu yönüyle daha çok tanınan bir vakıftır. Deniz bilimleri alanında yaptığı araştırmalarla literatürü her geçen gün geliştirmekte ve derinlerde yaşayan dostlarımızın yaşam alanlarının korunması için mücadele etmektedir.

Aktif olarak “Ya Yakarsa”, “CetaGen”, “Gökçeada Projesi”, “Gözüm Sende Karadeniz” gibi projeleri bulunan derneğin balina, fok, yunus balıkları üzerine yaptığı araştırma ve koruma çalışmaları da camiada epey yankı uyandırmıştır.

Akademik çalışmalarına yakışır şekilde TÜDAV’ın Türkçe ve İngilizce yayınlanmak suretiyle yıllık dergisi “Türk Sucul Yaşam” ve “Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment” adlı süreli yayınları mevcuttur.

Kuruluş yılı ve yeri: 1997, İstanbul

13) TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu)

Türkiye’deki başlıca çevreci kuruluşlar nelerdir?” dendiği zaman duayen olan kuruluşlardan birine geldik: TÜRÇEK.. Dikkat ederseniz yabancı kökenli olanlar haricinde saydığımız tüm topluluklar 1990 cıvarında kurulmuştur. Fakat TÜRÇEV; 1972 yılından beri tüm hızıyla çalışmalarına devam eden bir sivil toplum örgütüdür.

Türkiye’de çevre bilinci, yeşillerin ve doğanın korunmasına dair çalışmalarda temelleri atan vakıf; yüksek mühendislerden, mimarlardan, ormancılık, coğrafya gibi konuların uzmanlarından oluşan elit bir kurucu kadroya sahiptir. Çalışma prensiplerini “katılımcı, demokratik şekilde işleyen ve siyaset üstü bir çevrecilik” olarak açıklayan TÜRÇEK; gerçekten de değişen tüm koşullara ve yetkililere rağmen sadece çevre korunmasına ve ağaçlanmasına gönül vermiş bir şekilde projelerini yürütmeye devam etmiştir.

Günümüze gelinceye kadar Ballıkayalar Vadisi Tabiat Parkı, Acarlar Longoz’un korunması, Doğa Eğitim Merkezi’nin kurulması, Çevre Koruma Dergisi, çeşitli reklam ve propaganda faaliyetleri gibi projelere imza atmıştır. Ayrıca Türkiye üzerinde hala yaşamakta olan milyonlarca ağaç TÜRÇEK’in gönüllü faaliyetleri sonucunda dikilmiştir.

Kuruluş yılı ve yeri: 1972, İstanbul

14) Eco-Schools

ERASMUS benzeri uluslararası bir eğitim programı düşüncesiyle kurulan Eco-Schools; günümüzde çok sayıda ülkeyi bünyesine katmayı başararak bir “uluslararası çevrecilik ağı” olmayı başarmıştır.

1995 yılında alınan karar neticesinde Türkiye de programa katılarak sınırları dahilinde doğa dostu ve uzun vadeli çalışmaların yürütülmesi için önemli bir adım atmıştır. Aynı sene Yunanistan da programa dahil olmuştur.

Eco-Schools; Türkiye’deki benzer çevreci kuruluşlardan farklı bir yapıya sahiptir. Dünyanın her yerindeki öğrencilerin çevresel sorunlar ve çevre suçları konusunda bilgi edinmesini; bu öğrenciler kanalıyla vatandaşı oldukları ülkede her alanda çevre bilincinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Yani tüm dünyadaki çevreci kuruluşlar arasında bağlantı görevi üstlenmektedir. Bunun yanı sıra zeki ve idealist öğrencilerin sürüdürülebilir kalkınma konusunda kendilerini yetiştirerek aktif rol almalarını sağlamaktadır.

Günümüzde Eco-Schools; FEE, UNEP, Sürdürlebilir Kalkınma Eğitim Ajansı gibi en üst düzey çevreci oluşumlarla yakın ilişki içerisindedir.

Kuruluş yılı ve yeri: 1994, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İngiltere

Benzer bir yazı: 98 yaşındaki milyoner doğaya 2 milyon dolar bağışladı!…

15) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

Devletimizin sınırları içerisinde çevre koruma ve doğal yaşam alanlarını muhafaza etmede en sadık, en köklü kuruluşu sona saklamak istedik.:) Tarihi süreci neredeyse cumhuriyetle beraber ilerlemiş olan Çevre ve Orman Bakanlığı; bugün Türkiye’de yürütülen çevreci faaliyetlerde en önemli kilometretaşlarından biridir.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre sorunlarıyla mücadele ederek temizlik çalışmalarının yapılması, ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmaları yapılması, çevre korumaya yönelik çalışmak isteyen gönüllü sivil toplum kuruluşlarına gereken desteğin sağlanması gibi çok sayıda aktif çalışması mevcuttur.

Kuruluş yılı ve yeri: 2003, Ankara (Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleştirilmesi sonucu kurulmuştur)

16) Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP)

Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) nin amacı, Eczacılık ve çevre ile ilgili projeler geliştirip, hem toplumun hem de doğanın sağlığını korumaktır.

ÇEKOOP, Eczanelerde kalan miadı geçmiş, kırık veya bozulmuş ilaçlar ile evlerde biriken ilaçların, çocukların eline geçmesi veya yanlış ilaç kullanımlarını önlemek adına bu ilaçların toplanması, bu konuda toplumsal bilincin artırılması için çaba harcamaktadır.

Atık ilaçların çöp ve kanalizasyon sistemlerine karışıp büyük ölçekli çevre kirliliğine sebep olmaması için toplanarak Dünya Sağlık Örgütünce tavsiye edilen uygulama ile lisanslı tesislerde yakılarak doğaya zarar vermeden imha edilmesi için de çalışmalar yapmaktadır.

Ayrıca, ilkokul öğrencilerine yönelik “İlaç Dedektifleri” projesi ile birlikte,  mesleki eğitimler kapsamında da eczacılık fakültesi öğrencilerine ve eczacı meslektaşlarımıza uzanan çok sayıda eğitim organizasyonu gerçekleştirmektedir.

Kuruluş yılı ve yeri: 2010, İzmir

17) Ege Orman Vakfı

Sanayici Cem Bakioğlu 1995 yılında, aşırı kentleşme ve orman yangınları yüzünden çoraklaşan İzmir’in görünümünü kurtarmaya girişmiştir. Bakioğlu Şirketler Grubu seferber edilerek, Adnan Menderes Havalimanı yakınında 70 hektarlık bir alanda 40 bin fidandan oluşan Bakioğlu Ormanı kurulmuştur. Ormanın fidan dikme törenine katılan iki bin doğasever, Cem Bakioğlu’nun Ege Orman Vakfı’nı kurmasını sağlayan sinerjiyi oluşturmuştur.

Ege Orman Vakfı, ağaç dikme, ormanları koruma ve yeşil bilincini toplumun her kesimine yayma ilkesi ile kurulmuş olan gönüllü bir vakıftır. Ağaçlandırma İşleri, Kamu Ormanlarının sınırlarında veya kamu kurumlarına ait bazı bölgelerde yürütülmektedir. Dikilen fidanlar, birer ağaç ve ormanın doğal bir parçası haline gelene kadar korunmaktadır.

Kuruluş yılı ve yeri: 1995, İzmir


Evet sevgili okurlar. Yazının başında söylediğimiz gibi Türkiye’de faaliyet gösteren çevreci kuruluşların tümünü tek başlık altında tanıtmak ve okuyucuya yönelmek istediği alan hususunda yardımcı olmak istiyoruz. Şu an için ulaşamadığımız bir topluluk ve dernek mevcutsa lütfen affola. Bildiğiniz veya içerisinde olduğunuz sivil toplum örgütünün de bu listeye eklenmesi için lütfen iletişim kurmaktan çekinmeyin. Şimdilik hoşça kalın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feyyaz Yükselci hakkında
Elektronik Haberleşme Teknolojisi öğrencisi. 1993 doğumlu. Çevreci, doğasever ve ekolojist. 21. yüzyılda var olabilecek modern çevreci fikirler üzerine çalışıyor. Çağımızın sessiz tehlikelerinden olan elektromanyetik kirlilik özel ilgi alanı. Aynı zamanda maruz kaldığı telegram/elektromanyetik zihin kontrolü hakkında www.dusuncepolisi.com adresinde yazıyor. Türkiye'nin en bilgi dolu, en aktivist, en üretken yeşil portalı olmak için tüm çevreci yazarları herdaim bekliyor.:)

6 Comments

 1. Paylaşımınız için sizi tebrik ediyorum, ancak bu kurumların çoğundan bu sayfaya baktığımda haberdar oldum,bunun sebebi bu kurumların yeterince faaliyette bulunmamaları olabilir mi ?

  • Merhabalar Zeki Bey;

   Olumlu yorumunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca yaptığınız tespit çok önemli. Belli ki Türkiye’de sivil toplum olarak yürütülen çevreci faaliyetlerde yanlış giden bir şeyler var..:)

 2. YEŞİLLİ KORUMA KULÜBÜ OLARAK FAALİYET GÖSTERMEKTEYİZ. ALANIMIZLA İLGİLİ AFİŞ, BROŞÜR VE BENZERİ KONULARDA BİZE YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİZ.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*